TeaTools

TeaTools är ett verktyg som hjälper dej skapa smarta och effektiva undervisningsuppgifter oberoende ämne och målgrupp. TeaTools erbjuder även avancerad resultatstatistik som ger den som undervisar en mycket god insyn i hur uppgifterna utförts och hur inlärningen går för den studerande.
TeaTools är webbaserat och fungerar på alla datorer med internet. Det krävs ingen lokal installation. Man kan även använda Tea-Tools i mobiltelefonen.

Teatools.fi | GetTeatools.fi

Technical aspects

  • Highly scalable.
  • Full language support.
  • Media conversion for many formats.
  • Exportable and importable data.

What we're currently developing

TeaTools provides teachers and trainers the opportunity to create their own "e-tasks" or educational games and share the tasks with their colleagues.

Need a custom website?

We can deliver anything you can possible dream of.
Don't hesitate to contact us!

Looking for a job?

Check if there's any open positions at jobs.
Devotia provides a creative workspace for their employees